top of page
בניהולה של ד"ר
ענת רביב

טיפולים רגשיים ומערך אבחונים בצפון

 

אבחונים פסיכולוגיים, דידקטיים, פסיכודידקטיים . 

מבדק מוקסו.

טיפולים רגשיים

הוראה מכוונת לפרט.

הדרכות וליווי הורים 

המכון בהסדר עם קופת חולים כללית לאומית ומכבי  

bottom of page