top of page

גיל 6 נקבע כגיל שבו בישראל שולחים את הילדים לבית הספר. מרבית הילדים מוכנים אולם זקוקים לחיזוק בתחום ...

מהי בשלות/ מוכנות לכיתה א'?

המוכנות לביה"ס דורשת מוכנות במספר מישורים: פיזי, אינטלקטואלי-שכלי, רגשי וחברתי.

בארץ, גיל שש נקבע כגיל המעבר מהגן לכיתה א'.  אולם, ילדים לא בהכרח מגיעים לבשלות על פי תעודת הלידה שלהם.  יש ילדים שמקדימים או מאחרים מעט להבשיל, בתחום אחד או  יותר.   לעיתים, מבחינה פורמאלית נדרשים ילדים בני פחות משש להיכנס לכיתה א' הבשלה בתחומים השונים מושפעת מגורמים גנטיים וכן מטיפוח ומתן הזדמנויות לפעילות והתנסות.

ארבעת תחומי הבשלות:

1. בשלות פיזית-הכוונה לבדיקות שמיעה וראייה. בנוסף מצופה שתהיה יד דומיננטית ברורה

תופעות הדורשות תשומת לב: ילד שמעדיף לא לצייר, מסרב לשחק במשחקי הרכבה, מתקשה לצייר צורות יסוד, מתקשה לגזור או להדביק, לרכוס כפתור או רוכסן.

2. בשלות אינטלקטואלית-שכלית  - אוצר מילים המאפשר תקשורת מובנת ושוטפת, יכולת להבין סיפור, הבנה של מושגי גודל וכמות, הכרה של הפכים בשפה, בחשבון- מניה נכונה מאחת עד עשר, תפיסה נכונה של כמות, זיהוי ספרות עד עשר.

3. בשלות רגשית השינוי בתחום הרגשי הוא אחד השינויים הדרמטיים המצופים מהילד טרם כניסתו לביה"ס. ילד בכיתה א' נדרש לסדרה של דרישות שעמידה בהן כרוכה בקיומם של תנאים רגשיים:

  1. הילד אמור להנות גם מפעילויות אינטלקטואליות ולא רק פיזיות.

  2. הילד אמור לבצע מטלות מסוימות ברגע נתון גם אם הן אינן מעניינות אותו באותו רגע, וגם אם ההכרה עליהן איננה מיידית. במילים אחרות הילד נדרש לדחיית סיפוקים.

  3. הילד נדרש לאקטיביות ועצמאות בתהליך הלמידה שלו. הוא מצופה להתארגן בשיעור בכוחות עצמו.

  4. הילד נדרש ליכולת ריכוז טובה (45 דקות, 4-5 שיעורים ביום).

  5. הילד נדרש לעמוד בלחצי הלמידה, הבחינה והתחרות כפי שהללו באים לידי ביטוי במסגרת הכיתה.

4. בשלות חברתית

מתבטאת בשני תחומים עיקריים:   

א.   יכולת לקבל מרות של מבוגרים

ב.   יכולת לשתף פעולה עם ילדים אחרים

לקראת כניסת ילדכם אתם בוודאי חוששים חלק מהסיבות נובעות מחרדה מאיבוד השליטה (חשש מפגיעה בילד, שיהיה מבודד חברתית), חשש מכישלון(האם הוא יצליח?), חרדה מהנטל שביה"ס עלול להעמיס על המשפחה(שיעורי בית, עומס כלכלי),

bottom of page