top of page

תקשורת בין הורה לילד והעצמה הורית

עמותת מיט"ל מאמינה שיש חשיבות לחיזוק וביסוס הקשר בין ההורים לילדיהם. התכנית נולדה מתוך התפישה כי מערכת היחסים בין הורים- ילדים- היא חיונית להצלחתו של הילד בכל מערכות החיים. פעילות זו נוסדה בכדי לשפר את חייהם של משפחות ולסייע להם לפתור בעיות וקונפליקטים בצורה טובה ויעילה.
בעקבות ההתקדמות הדיגיטלית שאנו חווים בתקופה האחרונה, ניתן להבחין בקשיי תקשורת בין הורים לילדים, הילדים מתבגרים ונחשפים לתכנים שאינם מיועדים לרמת הגילאים שלהם, דבר שיכול לניכור והתבודדות.
תכני התכנית יכללו:
1-מפגשים קבוצתיים עם הורים בעלי קושי בהתמודדות מול ילדיהם, אפיון קשיי הורים וסיווגם.
2-הרצאות, כולל הצגת סרטונים מחיי היום, המציגים קושי בהתמודדות עם ילדים תוך כדי שיתוף של ההורים בתכנית לרעיונות בכדי לפתור קונפליקטים קיימים.
3-הכוונה לניצול שעות פנאי עם המשפחה .
4-בניית מעגל אימון בין ילד להורה, שיגרום לילד להרגיש בנוח ולשתף את ההורים שלו בחוויות חיוביות ו/או שליליות.
5-מתן כלים מעשיים וביצוע בתחום סמכות הורית. החזון שלנו להקנות להורים ולילדים יחד ולחוד הדרכה איך לתקשר עם הילדים כבר מהגיל רך.
המטרה המרכזית של התכנית ועיקריה: ליצור הבנה ודו שיח בקשר המתפתח בין הורה לילד.
bottom of page