top of page
ADHD
הפרעת קשב וריכוז היינה הפרעה רפואית והיא נובעת משינויים במבנה המוח ובצורת התפקוד שלו. הפגיעה ממוקדת במוח הקדמי, אותו אזור שאחראי על ויסות הקשב והריכוז, עיכוב ההתנהגות והיכולת לתכנן ולהתארגן ברמה גבוהה ותנועתיות יתר.
ADD
הגדרה לא רפואית אך פופולרית לתיאור ההפרעה בה פחות נראות לחלק ההיפראקטיבי.
הפרעת התנהגות מרדנית ODD
נהוג להבחין בהופעת ההפרעה בגיל הילדות או בגיל ההתבגרות.  ADHD נמצא בבסיס ההפרעה. מאפייני התנהגות: תוקפנות, סרבנות, עבירה על החוקים ולעתים אלימות.

היפראקטיביות

תנועתיות יתר, אי שקט מוטורי (כולל דיבור יתר). נובע מהצורך של הגוף לפצות על היעדר הימצאותו של הדופמין במוח במינון המתאים.
אימפולסיביות
אי יכולת לעכב התנהגות. העיקרון המנחה הוא עקרון הרגע. כתוצאה מזה יש קושי בתכנון ושימוש בניסיון ותכנים מהעבר לטובת העתיד.
ויסות רגשי
אי יכולת לווסת את הרגשות, נטייה לטלטלה בין הקצוות, הקצנת רגשות.
ויסות חושי
חוסר ויסות של כל החושים: ראיה, שמיעה, ריח, טעם ותחושה. החושים מתווכים בין הילד לבין העולם או בעוצמה מאוד גבוהה או בעוצמה מאוד נמוכה וזו האינטראקציה שהילד מפנים ולפיה הוא מתנהל.
ויסות תחושתי
תחושת הגוף (המגע) בלתי מווסתת, או שיש צורך בגירויים פיזיים חזקים במיוחד או נמוכים במיוחד. גורם לפרשנות לקויה של הסביבה (כולל ביגוד) ובכך לקושי בניהול העצמי.
לקויות למידה
לקויות בתהליכי הלמידה המתבטאות בפער בין ההבנה לבין התוצאה. דיסלקציה – לקות בהתפתחות מיומנויות הקשורות לקריאה, הבעה והבנת הנקרא. דיסקלקוליה – קיים קושי ברכישה של מושגים מתמטיים ודרכים לחשיבה. דיסגרפיה – קושי בכתיבה הנובע מלקות בקואורדינציה המוטורית העדינה.
לקות למידה לא מילולית NVLD
לקות למידה לא מילולית המתאפיינת בקושי בלמידה, קושי בתפיסה, קושי במיומנויות חברתיות (קושי בהבנת הג’סטות החברתיות, קושי לקרוא בין השורות) והפרעת קשב וריכוז.
bottom of page