top of page

הדרכה הורית

העלאת המודעות והקניית כלים לשינוי בהתמודדות עם אתגרים בחיי המשפחה

חיזוק הסמכות ההורית

הצבת גבולות

התמודדות עם ילדים מקשים בהיבט התנהגותי לימודי

קבוצת הורים לילדי הפרעת קשב 

הרצאה וסדנא שבמרכזה הבנת התהליך הרגשי/נפשי שעובר על ההורים בהתמודדותם עם ילד בעל צרכים מיוחדים, בהמשך בניית מודל גיוס ורתימה של ההורים לשיתוף פעולה משמעותי עם צוות בית הספר.

מעברים

סדנאות להורים במעבר

חווית ההורות המשמעותית משתנה בתקופה זו הכוונה הורית בנושא גבולות, העצמה אישית בניית דמוי הורי משמעותי הינה כורח המציאות 3 מפגשים בנושא מעברים:

  • גיל ההתבגרות ומעברי השינוי הרגשיים שעוברים על הילד בתהליך.

  • להיות הורה משמעותי- בניית גבולות באסרטיביות ובאהבה.

  • כלים להתמודדות עם שינויי התנהגות ונורמות התנהגות בקרב מתבגרים.

 

מיומנויות חברתיות

שיפור כישורים חברתיים לתלמידי בית-ספר יסודי בקבוצה קטנה

מיומנויות חברתיות אלו אותם כישורים ויכולות המאפשרים התנהגות חברתית הולמת. התנהגות חברתית הולמת מתבטאת ביכולתו של האחד למלא אחר ציפיות החברה, לבנות קשרים חברתיים עם בני גילו, להסתגל לדרישות המציאות ולקבל החלטות בהקשרים רגשיים, אישיים חברתיים וערכיים.

ההבנה שהיעדר תקשורת טובה של ילדים בינם לבין עצמם פוגעת באווירה המיטבית של ביה"ס ופוגעת בהצלחה הלימודית של ילדים הובילה את מכון מיט"ל לבניית סדנא ששמה דגש על שיפור מיומנויות חברתיות אצל ילדים.

  • שיפור מקומו של הילד בקבוצה

  • אימון ביצירת קשרים חברתיים

  • הבנת מצבים חברתיים

  • התמודדות עם נורמות חברתיות ושיתופי פעולה

וזאת באמצעות פעילויות חברתיות ומשחקי חברה

סדנת מוכנות לכיתה א'

מזמינים את ילדכם,

למפגשי למידה חווייתיים ילדים העולים לכיתה א'

המפגשים יכללו פעילויות המשך שנלמדו בגן כהכנה לכניסה לכיתה א'.

יינתן דגש על מוטוריקה, תפיסה מרחבית, מושגי יסוד והפעלות חוויתיות.

3.jpg
1.jpg
2.jpg
bottom of page