top of page

הילדים שלנו הם המראה שלנו- ילדים מוצלחים ומדהימים הינם מקור לגאווה גדולה ומה קורה כשהם לא בדיוק מושלמים?

הורות נחשבת על ידי רבים כאחד מביטויי המימוש העצמי של האדם. בכל אחד משלבי התפתחותם של הילדים עומדים ההורים בפני אתגרים שונים, אולם ישנם רבים החשים שהורות לילדים מתבגרים היא משימה קשה במיוחד. ואכן השינויים שעוברים בני נוער בתקופת גיל ההתבגרות אינם פוסחים על מעמדם במערכת המשפחתית ועל יחסיהם עם ההורים. אחת המשימות ההתפתחותיות החשובות ביותר בגיל ההתבגרות היא תהליך ההיפרדות הרגשית מההורים, תהליך זה מתרחש במקביל להעברת מרכז הכובד של יחסיהם מההורים לחברים בקבוצת הגיל. המתבגרים מרגישים צורך רב יותר בעצמאות, מבקשים לשנות את הכללים שקבעו ההורים, ומסתמכים יותר על בני הגיל ופחות על ההורים.

הורות למתבגרים

הגדירו את מספר מצומצם של כללי התנהגות ותפקוד בסיסיים חשוב שעל הכללים האלו לא תוותרו. דוגמאות לקווים אדומים: קימה והתארגנות עצמאית ובזמן בבוקר,  השתתפות פעילה בחיי בית הספר לימודית וחברתית, ביצוע מטלות בית הספר, זמינות בטלפון הנייד כאשר המתבגר נמצא מחוץ לבית.

הניסיון המקצועי מלמד כי כאשר מציבים למתבגר קווים אדומים הוא עשוי לעבור את תקופת ההתבגרות בשלום.

2 .היו זמינים ונוכחים בצמתי הזמן החשובים: לא ניתן להתגבר על קשיי התנהגות ועל התנגדות לשיתוף פעולה של המתבגרים שלנו בשלט רחוק.

3 .נצלו כל הזדמנות לחזק ולפרגן: שבח מקדם הינו שבח הניתן על הפעולה ולאו דווקא על התוצאה, שבחו והעריכו את המתבגרים שלכם בשעת מעשה ולאחריו בשעת מבחן ורוב ההתנהגויות הנאותות של ילדינו אינן זוכות לשבח ולחיזוק שראוי שיקבלו. למשפטים הערכה, הנאמרים ע"י ההורה בנימה רצינית ומכבדת, יש השפעה חיובית על הקשר בין ההורה למתבגר.

4 .היו ערוכים להתנגדויות המתבגר: כמעט כל הורה שניסה להפסיק פעילות מועדפת ואהובה של ילדו בעקבות הפגנת התנהגות בלתי נאותה ,או לחילופין השיב בשלילה לבקשה של הילד חווה מיד תגובות של כעס, תוקפנות מילולית או/ו פיזית, הצהרות של קיפוח, חרם ותוקפנות מילולית. שימרו על קור רוח בכל עת : התנהגויותיו הבלתי נאותות של המתבגר שלנו אינן קלות לעיכול ולא אחת מרגיזות ,מעליבות ומעוררות כעס רב אצל ההורה. כעס זה גורם לחלק מההורים לאבד שליטה ולהגיב באופן מוגזם ,מעליב ולעיתים אף אלים כלפי הילד. תגובות כאלה גוררות בעקבותיהן התנצלות וכניעה לרצונו של המתבגר או מתן לגיטימציה להתנהגותו הבלתי נאותה. ההורה חש אשם כי אבד את עשתונותיו ומפצה על כך כאמור בכניעה לרצונותיו של הילד או בחוסר אכיפה של הכללים שנקבעו.

הכי חשוב הציגו חזית אחידה ילדים ומתבגרים קוראים היטיב את המפה ואת חלוקי הדעות בין ההורים ומנצלים זאת היטיב כדי לכופף כללים, חשוב לבנות תפישה חינוכית משותפת ומוסכמת על ההורים  ולפעול יחדיו ובתאום על מנת לבצע את המדיניות החינוכית עליה החליטו.

בעמותת מיט"ל מתקיימות הרצאות להורי מתבגרים הנותנות בידי ההורים כלים כלים להתמודדות עם ילדי דור הz ילדי המסכים כמו כן ניתן לקבל הדרכה פרטנית להורים המתמודדים עם קשיי גיל ההתבגרות בהיבט של סמכות גבולות קשיים רגשיים והתנהגותיים. בעמותת מיט"ל ניתן לקבל טיפולים פרטניים ע"י ד"ר פסיכולוגית המתמחה בטיפול דיאדי למתבגרים והורים.

bottom of page