שיתוף פעולה בין מכון מיט"ל ובית הספר מגינים בקריית שמונה

שמונה מפגשים, אשר נתנו לילדים להתאמן ולתרגל מיומנויות שונות מסביבת הגן, כאשר הם מתנסים וטועמים מ"תפקיד התלמיד"