top of page

שיתוף פעולה בין מכון מיט"ל ובית הספר מגינים בקריית שמונה

שמונה מפגשים, אשר נתנו לילדים להתאמן ולתרגל מיומנויות שונות מסביבת הגן, כאשר הם מתנסים וטועמים מ"תפקיד התלמיד"

bottom of page